پذیرش آنلاین سالمند

فرم پذیرش آنلاین سالمند

تلفن تماس: ۴۴۰۲۰۰۸۲-۰۲۱

آدرس: ایران – تهران – بلوار فردوس شرق خ حسن اباد کوچه نهم پلاک ۳

لطفا جهت تسهیل در امور پذیرش و ارتباط با شما، فرم زیر را به دقت کامل نمائید.


  فراموشی داردگاهی فراموشی داردکامل هوشیار است


  توان راه رفتن ندارندبا کمک وسیله یا فرددیگر راه می روندبه تنهایی راه می روند


  کنترل ندارندگاهی کنترل دارندکنترل دارند


  بیقراری ندارندگاهی بیفرار هستندبیقراری دارند


  گاواژ می شوندبا کمک غذا می خورندبه تنهایی غذا می خورند


  توان لباس پوشیدن ندارندبا کمک لباس می پوشندبه تنهایی لباس می پوشند


  اعصابقلبی و عروقیاسکلتی و عضلانیپوستیدیابتیکسایر موارد