نگهداری سالمند

زمین خوردن در سالمندان

بیش از یک سوم سالمندان بالای ۶۵ سال دچار زمین خوردن می شوند که بیشتر آنها در بیمارستان بستری می‌شوند. در خانه های سالمندان این آمار بالاتر است. یک مورد از ده بار زمین خوردن باعث آسیب جدی شده که مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی و صرف هزینه های زیادی را به همراه دارد.
آسیبهای جدی متعاقب زمین خوردن شامل جراحات بافت نرم، شکستگی گردن استخوان ران، اندامها، مهره ها و هماتوم ساب دورال گشته که نیازمند اقدامات پزشکی بوده و حتی باعث مرگ می‌شود. سالمندانی که سابقه زمین خوردن دارند اعتماد بنفس خود را از دست داده و ترس از زمین خوردن و عوارض جسمانی ناشی از زمین خوردن باعث می‌شود فعالیت های روزانه را کاهش دهند که در نتیجه دچار ناتوانی می‌شوند.

استئوارتریت(آرتروز)